آموزش

مشاهده دمو با نسخه

بلافاصله پس از تکمیل و ثبت فرم زیر، اطلاعات ورود به دمو سامانه آموزشگر را تحت نسخه های مدیر، معلم، دانش آموز و والدین دریافت کنید. با استفاده از این اطلاعات میتوانید به دمو اپلیکیشن آموزشگر نیز وارد شوید و امکانات این سامانه را بررسی کنید.

اطلاعات ورود به دمو

پس از تکمیل فرم زیر بلافاصله اطلاعات ورود را دریافت کنید

اطلاعات ورود به دمو

برای ورود به هریک از نسخه ها، شناسه و رمز عبور موردنظر را وارد کنید

نسخه مدیر

Manager
  • شناسه: Manager
  • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه معلم

Teacher
  • شناسه: teacher
  • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه دانش آموز

Student
  • شناسه: student
  • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه والدین

Parent
  • شناسه: parent
  • رمز عبور: Amoozeshgar2020