iOS

iOS Mobile Application
$ 600 Monthly
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3
Popular

Android

Android Mobile Application
$ 400 Monthly
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3

Web

Online School Portal
$ 500 Monthly
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3
Popular

اطلاعات ورود به دمو

برای ورود به هریک از نسخه ها، شناسه و رمز عبور موردنظر را وارد کنید

نسخه مدیر

Manager
 • شناسه: Manager
 • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه معلم

Teacher
 • شناسه: teacher
 • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه دانش آموز

Student
 • شناسه: student
 • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه والدین

Parent
 • شناسه: parent
 • رمز عبور: Amoozeshgar2020