دبیرخانه دیجیتال

دبیرخانه دیجیتال آموزشگر

  وظایف معمول انجام شده توسط دبیران مدرسه عبارتند از:

 •      تهیه و تایپ نامه های رسمی
 •      گزارش ها را بطور دقیق و مؤثر جمع آوری می کنند
 •      چاپ و فتوکپی انواع اسناد
 •      ایجاد گزارش کلاس دانش آموز
 •      تشکیل گزارش دانش آموزان و اسناد دیگر

وظایف  دبیرخانه

دبیرخانه دیجیتال آموزشگر جلسات را طبق درخواست مدیر و معاونان مدرسه مورد نظر یادداشت می کند. در بعضی موارد مدرسین  یادداشت ها را از این جلسات می گیرند و رونویسی می کند.مسئول برنامه ریزی جلسات با مدیر است. یک مدرسه دارای مکاتبات ، گزارش ها و اشکال دیگر یادداشتهایی است که دبیرخانه تحت هدایت مدیران ساختمان ایجاد می کند.دبیرخانه دیجیتال علاوه بر این ، مکاتبات و گزارش هایی را برای بخش های مختلف درسی ایجاد می کند. برنامه ریزی و چاپ دفترچه راهنما مدرسه اغلب به دبیرخانه مدرسه واگذار می شود و  ممکن است مسئولیت ایجاد روزنامه مدرسه را به راهنمایی مدیر بر عهده داشته باشد. از آنجا که هرگونه سندی را از دیتابیس مخصوص آموزشگر  ایجاد می کند ، باید برای ترسیم و مشاهده گرامر مناسب و قالب بندی پروژه ها دقت کند تا بهترین تصویر ممکن را برای مدرسه ارائه دهد.

 مدرسان و معلمان مدرسه آنلاین آموزشگر اطلاعات مربوط به حضور در کلاس مجازی ، نمرات و سایر سوابق دائمی مورد نیاز وزارت علوم را وارد پایگاه داده می کند. در مدارس بزرگتر ، مدیر ممکن است کارمندان دیگری برای کمک به این وظایف داشته باشد. در غیر این صورت ، خودش همه آنها را روزانه انجام می دهد. در بعضی موارد دبیرخانه دیجیتال آموزشگر بودجه مربوط به دفتر خود را مدیریت می کند و معاملات را ثبت می کند. در طول روز دبیر با دانش آموزان همکاری می کند تا به هرگونه سؤالی که دارد پاسخ دهد.

مهارت ها

دبیرخانه مدرسه های آنلاین باید قادر به انجام چند وظیفه باشند تا بتوانند پروژه های بسیاری را که در آن کار می کنند بطور روزانه سازماندهی کنند. دبیرخانه دیجیتال باید بتواند کار خود را به موقع و با حداقل نظارت انجام دهد و باید انتظار وقوع وقفه های مکرر را داشته باشد. اپراتور دبیرخانه دیجیتال برای انجام کار خود به مهارتهای اساسی ریاضیات نیاز دارد و مهارت های ارتباطی خوب ، چه شفاهی و چه کتبی ، همچنین مهارت های رایانه ای برای انجام این کار الزامی است.

اطلاعات ورود به دمو

برای ورود به هریک از نسخه ها، شناسه و رمز عبور موردنظر را وارد کنید

نسخه مدیر

Manager
 • شناسه: Manager
 • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه معلم

Teacher
 • شناسه: teacher
 • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه دانش آموز

Student
 • شناسه: student
 • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه والدین

Parent
 • شناسه: parent
 • رمز عبور: Amoozeshgar2020