مدیریت اجرایی

برنامه مدیریت اجرایی آموزشگر چیست؟

برنامه مدیریت عمومی اجرایی یک برنامه گواهینامه نیمه وقت است که برای مدیران عملکردی طراحی شده است که قصد دارند در یک نقش مدیریت کلی برای توسعه مهارت ها و شایستگی های اصلی کسب و کار قرار گیرند ، که آنها را برای رسیدگی به موضوعات مربوط به حوزه های تدریس آنلاین مدیریت مدارس آنلاین و امور دانش آموزان تجهیز می کند.

مدیریت در مدارس آنلاین آموزشگر

بالاترین سطح مدیریت در مدرسه مدیر است که مسئول برنامه ریزی ، هدایت و کنترل یک مدرسه را به عهده دارد . معاونین و معلمین ممکن است به رئیس و مدیر مدرسه امور را گزارش دهند. متناوباً ، آنها ممکن است سطح پایین تری را به مدیر اجرایی یا رئیس یک سازمان گزارش دهند.

نقش مدیریت چیست؟

تیم مدیریت اجرایی وظیفه مدیریت کل فعالیتهای اصلی مدرسه را به عهده دارد ، که با برنامه ریزی مراحل مختلف توسعه ، اصول گروه و اقدامات گروه و همچنین نظارت بر توسعه امور مالی و برنامه های تحصیلی مدرسه نیاز دارد.

نمونه هایی از مدیریت در یک جمله کلی

تیم مدیریت باید خودمختار باشند و بتوانند از طریق یک ساختار مدیریتی مستقیماً به تیم مدیریت اجرایی گزارش دهند.اگر فرد تعیین شده در مرحله قبل در دسترس نبود ، باید مستقیماً با عضو تیم مدیریت اجرایی و یا معاونین  تماس گرفته شود.

رهبری مدارس بزرگ به صورت آنلاین 

مدیر مدرسه در تقاطع بین معاونین و مدیریت اجرایی قرار دارد و اگرچه رئیس مدرسه یا همان مدیر مدرسه نیز یک مدیر است و تمام وظایف و مسئولیت های هر مدیر را تقسیم می کند ، رئیس هیئت مدیره چندین وظیفه و مسئولیت منحصر به فرد دارد:

 او تقویم سالانه ای را با جلسات و دستورات آموزش ورورش  و کمیته ی آموزشی  که حداقل 12 ماه قبل برنامه ریزی شده تنظیم می کند.و به صورت چارت آنلاین درسامانه آموزشگر در اختیار سایر اعضا قرار میدهد 

اطلاعات ورود به دمو

برای ورود به هریک از نسخه ها، شناسه و رمز عبور موردنظر را وارد کنید

نسخه مدیر

Manager
  • شناسه: Manager
  • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه معلم

Teacher
  • شناسه: teacher
  • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه دانش آموز

Student
  • شناسه: student
  • رمز عبور: Amoozeshgar2020

نسخه والدین

Parent
  • شناسه: parent
  • رمز عبور: Amoozeshgar2020